Władze

Kierownik Katedry Skandynawistyki

prof. UAM dr hab. Grzegorz Skommer

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich w KS

prof. UAM dr hab. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska