» Katedra Skandynawistyki » Dla kandydata » Studia magisterskie

Studia magisterskie

Rekrutacja 2024/2025 – filologia skandynawska: ścieżka duńska i ścieżka szwedzka.