Kontakt

Katedra Skandynawistyki

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel: (+48) 61 829 35 87
e-mail: skandyn@amu.edu.pl