» Katedra Skandynawistyki » Dla kandydata » Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

KIERUNEK FILOLOGIA SKANDYNAWSKA

Katedra Skandynawistyki oferuje stacjonarne studia filologiczne na kierunku filologia skandynawska realizowane według modelu studiów dwustopniowych jako:

  • 3-letnie studia licencjackie (studia I stopnia)
  • 2-letnie studia magisterskie (studia II stopnia)

Nabór na studia I stopnia prowadzące do uzyskania tytułu licencjata:

FILOLOGIA DUŃSKA, FILOLOGIA SZWEDZKA

Uwaga: w roku 2024/2025 nie ma naboru na filologię norweską.

Nabór na studia II stopnia prowadzące do uzyskania tytułu magistra:

FILOLOGIA SKANDYNAWSKA: ŚCIEŻKA JĘZYKOWA DUŃSKA LUB SZWEDZKA

Uwaga: w roku 2024/2025 nie ma ścieżki norweskiej.  

Więcej na temat studiów na kierunku filologia skandynawska w Broszurze rekrutacyjnej 2024/2025.

Zapraszamy też do zapoznania się z informacjami o rekrutacji na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja