» Katedra Skandynawistyki » O Katedrze » Pracownicy » Pracownicy naukowo-dydaktyczni » prof. ucz. dr hab. Dominika Skrzypek

prof. ucz. dr hab. Dominika Skrzypek

dosk@amu.edu.pl

Zajęcia w tym semestrze

Seminarium magisterskie I mgr
Seminarium magisterskie II mgr
Gramatyka porównawcza języków skandynawskich I mgr
Historia języka szwedzkiego III S
Gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka III S

Publikacje

Monografie

Artykuły

 • 2016 Om possessiva adjektiv i polskan och svenskan. Folia Scandinavica Posnaniensia 20, str. 229-240
 • 2016 Nakna substantiv i svenskan – distribution och kontrastiv perspektiv. Skrzypek & Żmuda-Trzebiatowska & Zborowski & Niewiarowska-Rasmussen Svenskan i Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • 2016 The Passive in Polish and Swedish. Acta Sueco-Polonica 20, str. 41-592015    Sagi współczesne. Morawiec & Neubauer (red.). Sagi islandzkie. PWN, str. 100-118
 • 2014 Grammatikalisering av obestämd artikel i fornsvenska. Svenska språkets historia 12. Stockholm, str. 220-228
 • 2014 Paganism tamed. Studia Historyczne LVI, z. 3. Kraków, str. 301-309
 • 2013 Textual origins of the indefinite article in Swedish. Folia Scandinavica Posnaniensia 15, str. 31-45
 • 2013 Oralność, piśmienność, runność. W: Puppel, S. & T. Tomaszkiewicz (red.) Scripta manent res novae. Poznań, str. 391-397
 • 2012 ‘Filmowa kronika dzieciństwa. Dolina Issy w przekładzie na język szwedzki i  norweski’. (współautor Paulina Horbowicz). Przekładaniec 25, str. 290-307
 • 2012 ‘Uciekaj, króliczku! Kobieca historia szwedzkiego kryminału.’ Czas kultury
 • 2012 ‘Mężczyzna, który kochał Sztokholm. Krótka historia kryminału szwedzkiego ze Stiegiem Trenterem w tle’. Kultura popularna/Acta Sueco-Polonica, str. 136-145
 • 2011 ‘A Runic Prayer’. Folia Scandinavica Posnaniensia 13,str.79-88
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2036
 • 2011 ‘O określoności narracyjnej w Bibliotece Kapitana Nemo P.O. Enquista’.Folia Scandinavica Posnaniensia 12, str. 299-303
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1733
 • 2011  ’Twórca nazwany. O sygnowanych inskrypcjach runicznych.’ Studia Humanistyczne 10/1, str. 43-53
 • 2010 ‘Between a demonstrative and an article. The status of –in in Old Swedish. Folia Scandinavica Posnaniensia 11,str. 145-162
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/824
 • 2010 ‘Interactions of grammatical categories: how three genders became two’. European Journal of Scandinavian Studies (dawniej Skandinavistik), str. 91-106
 • 2010 ’Kontexttyper och grammatikalisering av den bestämda artikeln i svenska’. Svenska språkets historia 10. Gothenburg, str. 205-217
 • 2009 ‘Egalité! O polityce językowej w Szwecji’.Acta Sueco-Polonica 15, str. 107-119
 • 2009 ‘The formation of the definite article in the Nordic languages’. Lingua Posnaniensis LI, str. 65-76
 • 2009 ‘Äldre and Yngre Västgötalagen – some linguistic evidence’. Folia Scandinavica Posnaniensia 10, str. 205-218
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/253
 • 2008 ‘Stanisław Sawicki och Eufemiavisorna’. W: Kruszewski, Eugeniusz (red.)Stanisław Lubicz Sawicki in memoriam 1907-2007. Kopenhaga: Instytut Polsko-Skandynawski, str. 35-42
 • 2007 ‘Reductions in morphological systems’. W: Fix, Hans (red.) Beiträge zur Morphologie. Odense: University Press of Southern Denmark, str. 351-361
 • 2007 ‘Från -sens till -ets. Genitvändelse hos neutra i singular bestämd form’.W: Wollin, Lars (red.) Svenska språkets historia 9. Åbo, str. 255-262