1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
» Aktualności » Nowa publikacja pracowników Katedry

Data publikacji w serwisie: 8 lipca 2024 r.

Nowa publikacja pracowników Katedry

Nakładem Wydawnictwa Rys ukazała się publikacja “Języki skandynawskie jako drugie. Przegląd badań i perspektywy glottodydaktyczne”, której współautorami są dr Paulina Horbowicz, dr Natalia Kołaczek, mgr Anna Olszewska i dr Mikołaj Sobkowiak z Katedry Skandynawistyki UAM oraz prof. Iwona Kowal z Katedry Nordystyki UJ. Publikacja jest efektem pracy grupy badawczej AkwiSkand.

Monografia dostępna jest online na stronie wydawnictwa: https://wydawnictworys.com/paulina-horbowicz-natalia-kolaczek-iwona-kowal-anna-olszewska-mikolaj-sobkowiak-jezyki-skandynawskie-jako-drugie-przeglad-badan-i-perspektywy-glottodydaktyczne.html

Ze Wstępu:
“W Polsce nie oferuje się kształcenia nauczycielskiego na studiach skandynawistycznych […]. Nie ma także literatury przeglądowej przedstawiającej badania nad nauką języków skandynawskich, przede wszystkim w języku polskim. Niniejsza monografia ma na celu częściowe uzupełnienie tej luki. W opracowaniu tym pragniemy skupić się na badaniach dotyczących nauki języka duńskiego, norweskiego i szwedzkiego, gdyż są to języki skandynawskie najlepiej zbadane, nauczane w Polsce jako języki kierunkowe na uczelniach oraz cieszące się największą popularnością wśród osób uczących się języków rzadko nauczanych. Przedstawione zostaną badania obejmujące podstawowe podsystemy języka: fonologię, morfologię, składnię i leksykę. Wnioski z tych badań doprowadzą do zarysowania implikacji dydaktycznych i jednocześnie mogą stać się zaczątkiem do przeprowadzenia nowych badań w obszarach dotychczas niezbadanych lub zbadanych w niewielkim zakresie. […] Mamy nadzieję, że publikacja poszerzy wiedzę odbiorców na temat rozwoju badań wokół języków skandynawskich jako drugich, ułatwi naukę i nauczanie tych języków oraz posłuży jako impuls do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.”

Zapraszamy do lektury!