1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
» Aktualności dla kandydata » Rozmowa kwalifikacyjna na studia drugiego stopnia na kierunku filologia skandynawska

Data publikacji w serwisie: 6 lipca 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna na studia drugiego stopnia na kierunku filologia skandynawska

Nabór 2023/24

Ścieżki językowe duńska i norweska

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w we wskazanym przez kandydatkę/kandydata języku skandynawskim sprawdzone zostaną jej/jego kompetencje językowe w zakresie języka duńskiego lub norweskiego. Oczekiwana znajomość języka to poziom zbliżony do C1 wg  ESOKJ. Celem rozmowy jest również sprawdzenie wiedzy językoznawczej lub literaturoznawczej kandydata, przede wszystkim w kontekście skandynawskim, w zakresie odpowiadającym  programowi studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia skandynawska i specjalnościach filologia duńska lub norweska. W czasie rozmowy mogą zostać zadane pytania o pracę licencjacką (temat, założenia metodologia,  kompozycja, wnioski), zainteresowania i plany dalszego rozwoju w ramach studiów drugiego stopnia (w tym wstępne pomysły na pracę magisterską). Mogą zostać również poruszone aktualne tematy związane z regionem nordyckim, przede wszystkim z Danią i Norwegią.

Łączna ilość punktów do zdobycia: 30

Minimum wymagane by rozmowa została zaliczona z wynikiem pozytywnym: 18

Przy ocenie rozmowy będą brane pod uwagę następujące komponenty:

 Komponent Punkty
 1.Poprawność fonetyczno-komunikacyjna (wymowa, prozodia, biegłość monitorowania własnej mowy). 5
2.Poprawność gramatyczno-leksykalna. 5
3.Organizacja wypowiedzi (odpowiedzi adekwatne do zadawanych  pytania, logiczna spójność i zrozumiałość. 5
4.Ogólna znajomość dziedziny (językoznawstwo lub literaturoznawstwo), pogłębiona znajomość wybranych zagadnień. 5
5.Biegłość prowadzenia rozmowy naukowej (np. stosowanie terminologii i języka właściwego dziedzinie). 5
6.Umiejętność rozmowy o własnych zainteresowaniach naukowych, w tym dokonaniach (praca licencjacka) i planach (praca magisterska) i oczekiwaniach związanych ze studiami drugiego stopnia.5