1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
» Aktualności » Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie OPUS

Data publikacji w serwisie: 20 czerwca 2023 r.

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie OPUS

Poszukiwany doktorant do udziału w projekcie na temat rozwoju strony biernej w języku duńskim i szwedzkim.

Nazwa jednostki: Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska: student/stypendysta

Wymagania:

1. Kandydat powinien być studentem studiów doktoranckich, w dyscyplinie językoznawstwo

2. zainteresowanie i wiedza ogólna na temat historii języków skandynawskich

3. biegła znajomość jednego języka skandynawskiego

4. doświadczenie w pracy w projektach badawczych

Opis zadań:

Anotacja i ekscerpcja danych językowych (wykładniki strony biernej) w materiale prozatorskim w zakresie języka duńskiego i szwedzkiego. Analiza statystyczna danych oraz przygotowanie publikacji prezentującej wyniki badań prowadzonych w ramach projektu, we współpracy z kierownikiem projektu i/lub pozostałymi członkami zespołu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 4 lipca 2023, 23h59.

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł projektu:Konstrukcjonalizacja i zmiana konstrukcji. Peryfrastyczna strona bierna w języku duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym. (nr projektu: 2021/41/B/HS2/00011 ). Początek: 1 sierpnia 2023. Stypendium miesięczne w wysokości 2000 PLN miesięcznie (brutto-brutto) w okresie 01.08.2023-31.12.2023 oraz 2500 PLN miesięcznie (brutto-brutto) w okresie 01.01.2024-30.11.2025, maksymalny czas pracy w projekcie – 28 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

– list motywacyjny adresowany do kierownika projektu

– CV

– zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą mailową do kierownika projektu, prof. UAM dr hab. Dominiki Skrzypek (dosk@amu.edu.pl). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 lipca 2023r.